BOBİFRS HAKKINDA MERAK EDİLENLER

image
image
image
image
image
image
image

1. BOBİ FRS ilk kez uygulayacak olan işletmelerin geçmiş dönem veya dönemlere ait karşılaştırmalı finansal tablo hazırlaması zorunlu mudur?

Daha önce TFRS’yi uygulayan işletmeler hariç olmak üzere, BOBİ FRS’yi ilk kez uygulayan bir işletmenin geçmiş dönem veya dönemlere ait karşılaştırmalı finansal tabloları hazırlaması gerekmez. Bu muafiyetten yararlanan işletmeler, cari raporlama dönemi sonuna ait finansal tabloları ile birlikte, cari raporlama döneminin başlangıcına ait Finansal Durum Tablosunu (açılış Finansal Durum Tablosunu) BOBİ FRS’ye göre hazırlar. Cari raporlama döneminin başlangıcı, BOBİ FRS’ye geçiş tarihi olarak dikkate alınır. Önceki finansal raporlama çerçevesine göre hazırlanan geçmiş dönem veya dönemlere ait finansal tablolar, karşılaştırmalı finansal tablo olarak sunulamaz.

2. Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ne zaman yürürlüğe girecektir?

BOBİ FRS, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir

3. Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) hangi işletmeler tarafından uygulanacaktır?

BOBİ FRS, bağımsız denetime tabi olup zorunlu veya ihtiyari olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde finansal tablolarını hazırlarken uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir.                
1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında ihtiyari olarak TFRS’yi uygulayan işletmelerin, en az iki yıl TFRS’yi uygulamış olması şartıyla BOBİ FRS’yi uygulayabilmeleri mümkündür. Diğer taraftan, 1 Ocak 2018 tarihi öncesinde ihtiyari olarak TFRS’yi uygulayan işletmeler için 2 yıl üst üste TFRS uygulama şartı bulunmamaktadır.                
Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse; 2017 yılında ihtiyari olarak ve ilk defa TFRS uygulayan bir işletmenin 2018 yılına ilişkin finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS uygulamasına gerek olmayıp, söz konusu tabloların hazırlanmasında BOBİ FRS uygulaması mümkündür. Örnekteki işletme iki yıl üst üste BOBİ FRS uygulandıktan sonra tekrar TFRS uygulayabilecekken, tekrar BOBİ FRS uygulamak isteğinde ise TFRS’yi iki yıl üst üste uygulamış olması gerekmektedir.                
Ayrıca 2017 yılında TFRS uygulamış olan işletmeler geçiş bölümündeki 27.3 paragrafı uyarınca karşılaştırmalı dönem sunmaları gerekmekte olup karşılaştırmalı dönemi BOBİ FRS uyarınca yapmaları gerekmektedir. Ancak, daha önce MSUGT veya MSUGT ve İlave Hususları uygulamış olanların ise geçişteki muafiyetten yararlanarak karşılaştırmalı dönem sunmalarına gerek bulunmaktadır

4. BOBİ FRS uyarınca hangi finansal tabloların hazırlanması gerekmektedir?

Hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki şekildedir:                
a) Finansal Durum Tablosu,                
b) Kâr veya Zarar Tablosu,                
c) Nakit Akış Tablosu,                
ç) Öz Kaynak Değişim Tablosu ve                
Önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar.

5. Orta Boy işletme kriterleri nelerdir?

BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde orta boy işletme olarak değerlendirilir.                
Orta boy işletmelerin kriterleri;                
a) Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası.                
b) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası.                
c) Ortalama çalışan sayısı 175 ve üstü.

6. Büyük boy işletme kriterleri nelerdir?

BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilir:                
a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.                
b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.                
c) Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü.