KREDİ İŞLEMLERİNDE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

image
image
image
image
image
image
image

19.02.2019 tarih 30691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle” 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin “Hesap Durumu Belgesi Olarak Kabul Edilecek Belgeler” başlıklı 9’uncu ve “Hesap Durum Belgelerinin Denetlenmesi” başlıklı 10’uncu maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan son düzenlemelere göre; bağımsız denetime tabi şirketlerin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan  muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların bankalara verilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Dolayısıyla bağımsız denetimden geçmemiş tabloların başka bir şekilde tasdik edilmiş olsa dahi banka tarafından kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. 
Kredi taleplerinde finansal tabloları bağımsız denetim zorunluluğu kapsımı dışında kalan mükellefler ise, önceden olduğu gibi hesap durum belgelerini vergi dairesi veya noter tasdikli bankaya verebileceklerdir.

Yine 16.08.2019 tarih 30860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle” 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin “Bankalarca Alınması Zorunlu Olan İlave Belgeler” başlıklı (11/A) maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikle, bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 16.08.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 100.000.000 TL (19.02.2019-15.08.2019 tarihlerinde 500.000.000 TL) ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında; bankalarca aşağıdaki belgelerin alınması zorunlu hale gelmiştir:

  • Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolar
  • Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak ve Bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren yönetmelik ekinde yer alan analiz tablosu