Bağımsız Denetim Hizmetleri

image
image
image
image
image
image

Bağımsız denetim, bir işletmenin yıllık finansal tablo ve diğer finansal verilerinin, standartlara uygunluğunu ve doğruluğunu makul güvence sağlayabilecek yeterli kanıtlarının elde edilmesi amacıyla bilgi ve verilerin denetlenerek rapora bağlanmasıdır. 

Günümüz piyasasında; şirket yöneticileri, pay sahipleri, kredi veren kuruluşlar, yatırımcılar ve kamu kurumları için güvenilir ve doğru bilgi finansal tabloların Bağımsız Denetime tabi tutulması ile sağlanmaktadır.

Denetimlerimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları (BOBİFRS), Türk Vergi Mevzuatı çervesinde yapılmaktadır.