Şeffaflık Raporlarımız

image
image
image
image
image
image

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre KAYİK denetimi yapma yetkisi olmakla birlikte bir takvim yılı içinde KAYİK denetimi yapmayan denetim kuruluşlarının şeffaflık raporu hazırlama ve bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlgili maddeye istinaden, 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemi itibari ile şirketimizce KAYİK denetimi yapılmadığı için şeffaflık raporu hazırlanmamıştır.