Güvence Denetim Hizmetleri

image
image
image
image
image
image

Taraflar arasında sözleşmeye dayanan bir ilişkinin, taraflar haricindeki bir uzman tarafından doğrulanması veya doğrudan belirli ölçütler göz önünde bulundurularak kontrol edilmesi yani denetlenmesi sonucunda uzman tarafından güvence sunulmasını sağlayan bir denetim işlemidir.

Güvence denetimi; tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimi veya sınırlı bağımsız denetimleri dışında kalan güvence denetimlerini kapsamaktadır.